Ποιοί είμαστε


Τα οπτικά Βουλγαροπούλου ξεκίνησαν να λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη το έτος 1927 από τον Νικόλαο Βουλγαρόπουλο στη διεύθυνση Εγνατίας 18. Από το 1973 και έπειτα ανανλαμβάνει την επιχείρηση ο Γεώργιος Βουλγαρόπουλους, ο οποίος είχε λάβει το δίπλωμα ασκήσεως επαγγέλματος του οπτικού.Το 1981 ο Γεώργιος Βουλγαρόπουλος παίρνει την άδεια εφαρμοστού φακών επαφής και στη συνέχεια παρακολουθεί σειρά σεμιναρίων σε Ελλάδα και Γερμανία.Τα τελευταία χρόνια, τα οπτικά Βουλγαροπούλου διευθύνει η τρίτη γενεά, τα παιδιά του Γεώργιου Βουλγαρόπουλου, πτυχιούχοι οπτικοί – οπτομέτρες – εφαρμόστες φακών επαφής που έχουν εξειδικευτεί στα βοηθήματα χαμηλής όρασης.Σήμερα, τόσο το προσωπικό, όσο και η διεύθυνση των οπτικών Βουλγαροπούλου, που αριθμούν τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζονται από μεγάλη εμπειρία αλλά και τεχνογνωσία, στοιχεία που συμβάλλουν στην επιτυχημένη και ανοδική πορεία της επιχείρησης.Πάντα με πελατοκεντρική διάθεση, τα Οπτικά Βουλγαροπούλου προσπαθούν να εξελίσσονται και να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις σας.

Ποιοί είμαστε

Pin It on Pinterest